Museår i 2021? Hva bør du passe på?

Mange opplevde et kraftig museår høsten 2020 og videre inn i vintermånedene 2021. Dette var et relativt lokalt museår på Sør- og Østlandet. I all hovedsak er det skogmus som trekker inn i hus og hytter, men av og til også klatremus og markmus.

Mange spør seg nå om hvordan sesongen 2021/2022 kommer til å bli. Dette med drivkreftene bak smågnagerår har vært et diskusjonstema gjennom mange tiår.

Les mer

Fugler til besvær

Småfugler er ofte et kjært kjennetegn på at våren er i anmarsj. Det samme tenker vi om måker en varm sommerdag på et svaberg, eller lyden av duer i parken. Fugler har som alle andre dyr og insekter en viktig posisjon som nyttedyr i vår verden, og noe vi må bevare. Like ofte som vi…

Les mer