Museår i 2021? Hva bør du passe på?

Kari Rigstad Fagsjef og biolog for Nokas Skadedyrkontroll AS. Utdannet Cand Scient ved Universitetet i Oslo med spesialisering innen adferdsøkologi. Jobbet i skadedyrbransjen siden 2010. Mange opplevde et kraftig museår høsten 2020 og videre inn i vintermånedene 2021. Dette var et relativt lokalt museår på Sør- og Østlandet. I all hovedsak er det skogmus som…

Les mer

Fugler til besvær

Småfugler er ofte et kjært kjennetegn på at våren er i anmarsj. Det samme tenker vi om måker en varm sommerdag på et svaberg, eller lyden av duer i parken. Fugler har som alle andre dyr og insekter en viktig posisjon som nyttedyr i vår verden, og noe vi må bevare. Like ofte som vi…

Les mer