Fusjoner med KRAM Eiendomsservice AS

Fusjon mellom Nokas Skadedyrkontroll AS og KRAM Eiendomsservice AS.
– Det er med glede vi kan meddele at Nokas Skadedyrkontroll AS nå etablerer seg i Hordaland gjennom en fusjon med KRAM Eiendomsservice AS.

Nokas Skadedyrkontroll AS vil være overtagende selskap.

Sammenslutningen innebærer at selskapet får en ønsket tilstedeværelse i Hordaland og dermed blir bedre i stand til effektivt å betjene kunder med landsdekkende og regionale avtaler. Nokas Skadedyrkontroll er derfor veldig glad for at en så erfaren og dyktig fagmann som Kjell-Rune Sivertsen blir avdelingsleder for vår nye avdeling i vest.

Nokas Skadedyrkontroll er et selskap under Nokas konsernet som tilbyr tjenester innen skadedyrkontroll, matvaretrygghet og innemiljø. Selskapet i sterk vekst og bygger nå opp en landsdekkende organisasjon som skal være på plass innen utgangen av 2016. Nokas konsernet har i dag virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. De har en visjon om å være “Europas ledende totalleverandør av trygghet for mennesker og verdier”. Konsernet har nå 7500 ansatte som alle hjelper til med å bygge op under kundeløftet “Vi bryr oss”.

KRAM Eiendomsservice utfører små og større rehabliteringsoppdrag, men har også en avdeling som utfører skadedyrkontroll. Daglig leder Kjell-Rune Sivertsen har forebygget og bekjempet skadedyr siden 1983 og har dermed over 30 års erfaring.