Koronatilstander kan påvirke rottenes adferd

Over store deler av verden stenger næringsmiddelprodusenter, restauranter, fast food utsalg og kiosker ned sine virksomhet, og befolkningen hamstrer mat i større grad en tidligere pga korona viruset. I New York, London og andre store byer rapporteres det om adferdsendring hos rotter, og det er nærliggende å tro at det samme kan skje i de store byene her til lands.

Hvordan påvirker rotters adferd?

Vi har spurt avdelingsleder i Oslo hos Nokas skadedyrkontroll, Thomas Riise.

Avdelingsleder Thomas Riise

Avdelingsleder Thomas Riise

– Rotter er sosiale dyr som lever i nær tilknytning til mennesker, og har et adferdsmønster som ofte er avhengig av vårt levesett, spesielt i større byer. I disse dager når det er mindre aktivitet i sentrumsnære områder og færre overfylte søppelkasser er det naturlig at rotter vil trekke andre steder etter næring. Da trekker de mot større boligområder på søken etter mat, sier Riise.
Han sier videre at rotter er særdeles tilpasningsdyktige, og ofte søker dit hvor det finnes vann og mat når matkilden de har vært vant med plutselig blir borte. Nokas skadedyrkontroll opplever stadig oftere å bli kontaktet av publikum som ser rotter ute i det fri på lyse dagen, noe som tyder på at disse nattaktive dyrene endrer sin adferd, og kanskje er i ferd med å bli litt desperate i sin søken etter mat.

Er hamstring et problem?

Hamstring av mat og husholdningsartikler er i utgangspunktet ikke et problem, men når hus og leiligheter som ikke er dimensjonert for store lager av toalettpapir, pasta og kornprodukter overfylles, kan problemer oppstå sier Riise.
Vi må stadig rykke ut til fortvilte huseiere som får besøk av uønskede rotter og mus i uteboder og garasjer hvor mye uvettig lagring skjer. I tillegg har mange huseier ikke sikret egen bolig godt nok,
noe som kan forårsake ubehagelige opplevelser og skade på hus, hjem og mat, sier Riise og legger til:
«ikke glem at gnagere som rotter og mus ikke bare er på søken etter mat. De formerer seg som oftest på våren og om høsten, og da jakter de like mye på reirmateriale som etter mat. Isolasjonsmateriale, tørkeruller og toalettpapir lagret i garasjer er yndete materialer til å lage reir av.»

Hvordan sikre seg?

Nokas skadedyrkontroll anbefaler i disse dager alle å gjøre følgende for å forebygge mot gnagere:

  • Rydd rundt egen eiendom og fjern skadedyrenes naturlige skjulesteder.
  • Sikre eller tett alle hull og sprekker større enn 5-6 mm i utvendige vegger eller mur.
  • Ikke oppbevar større mengder næringsmidler i usikrede uteboder eller garasjer.

I tillegg anbefaler Nokas Skadedyrkontroll alle som har et aktivt problem å starte bekjempelse på egen eiendom ved hjelp av mekaniske feller (klappfeller) i sikrede kasser.

Avslutningsvis sier Thomas Riise, at nå er tiden inne for større byer med rotteproblemer å intensivere bekjempelsen, da rotter som er desperate etter mat ofte spiser hva som helst og dermed er lettere å fange og bestanden kan reduseres.

Av: Geir Jæger, Nokas Skadedyrkontroll AS