Leverandør av BioZone produkter

Nokas Skadedyrkontroll jobber med BioZone Scandinavia sine produkter i Norge. Vi har lang erfaring med BioZone der vi både benytter dem i jobb, samt leier ut til kunder.

BioZone Produkter

Kontakt oss for en samtale med vår inneklimaveileder og dimensjonering av BioZone apparater i dine lokaler.

For mer informasjon om BioZone. LES HER.