Nokas Skadedyrkontroll inngår samarbeid med KLP Forsikring

PRESSEMELDING:

Nokas Skadedyrkontroll inngått ny rammeavtale

KLP Forsikring har tildelt Nokas Skadedyrkontroll en rammeavtale for levering av skadedyrtjenester. Nokas Skadedyrkontroll har tidligere levert tjenester til KLP Forsikring, men rammeavtalen som nå er signert løper i 3 år, med oppstart allerede 1. Januar 2020.

-Vi er svært tilfreds med å sikret oss kontrakt med KLP skadeforsikring, sier en fornøyd daglig leder i Nokas Skadedyrkontroll, Emil B. Onshuus. Avtalen er viktig for oss da vi har forsikring som satsningsområdet og det bekrefter den gode jobben våre ansatte gjør hver dag.

KLP er Norges største pensjonsselskap

KLP ble grunnlagt i 1949 som et spleiselag av små kommuner over hele landet i Norge. I dag er virksomheten Norges største pensjonsselskap, som er litt annerledes bygget opp, fordi det er kundene som eier dem og all verdiskapning kommer kunden til gode. KLP’s hovedkontor ligger i Oslo. Konsernet har også kontorer i Bergen, Trondheim, Stockholm og København og har mer enn 1000 ansatte.
KLP skadeforsikring er for 9.året på rad kåret til beste forsikringsselskap innen bedriftsmarkedet. KLP skadeforsikring har ca 150 ansatte.

Nokas Skadedyrkontroll er Norges største norskeide skadedyrselskap

Nokas Skadedyrkontroll AS er landsdekkende skadedyrselskap spesialisert innen håndtering av forsikringssaker forårsaket av Skadedyr. Selskapets kunder er I første rekke forsikringsselskaper, men utfører også oppdrag for staten, kommuner, bedrifter, borettslag og privatpersoner med små og store skadedyrproblemer.

Med selskapets nye løsning SAFE kan Nokas Skadedyrkontroll tilby teknologiske varslings- og detektorsystem for effektiv og miljøvennlig overvåking av mus- og rotteaktivitet hele døgnet. I kombinasjonen av dyktige medarbeidere og eierskap i SkadedyrButikken.no, Nordens største nettbutikk for skadedyrprodukter tilbyr vi unike og effektive tjenester med høy kvalitet.

Bærekraft og samfunnsansvar

Felles for begge virksomheter er at man har en bevisst holdning til bærekraft og samfunnsansvar. Nokas Skadedyrkontroll har fokus årsak og er sertifisert innen Miljøfyrtårn som er en sertifisering for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

For KLP er det avgjørende at leverandørene har fokus på bærekraft, miljø og samfunnsansvar. Stikkord vil være:

  • CO2 avtrykk i skadesanering og reparasjon.
  • Søke nye miljøvennlige løsninger i sammen med Nokas Skadedyrkontroll.
  • Fokus på reparasjonsalternativer som minimerer avfall i form av nyproduksjon av eksempelvis materialer.
  • Fokus på kjemikalier og benytte miljøvennlige løsninger.

For nærmere opplysninger, kontakt:

Nokas Skadedyrkontroll, daglig leder Emil Blom Onshuus
Tlf.: 979 86 331, e-post:

KLP Forsikring, skadeinnkjøp eiendom, Anders Eik
Tlf.: 416 25 472. E-post:

Se for øvrig også denne artikkelen i Vestviken24.no.