Nokas Skadedyrkontroll AS kjøper seg inn i Skadedyrkontrollen Øst

Nokas Skadedyrkontroll fortsetter å ekspandere i Norge og kjøper 40% av Skadedyrkontrollen Øst. Med denne investeringen posisjonerer selskapet seg ytterligere i fylkene Hedmark og Oppland. Skadedyrkontrollen Øst ble etablert i 2009 og har siden 2017 vært en samarbeidspartner av Nokas Skadedyrkontroll AS. Selskapet består av 2 kunnskapsrike skadedyrteknikere som står klare til løse et hvert skadedyrsproblem.

Jan Arild Kjeldsberg, daglig leder for Skadedyrkontrollen Øst sier følgende om hvorfor de ønsket å bli en del av Nokas Skadedyrkontroll teamet, og hvordan de ser for seg tiden fremover.

-Vi i Skadedyrkontrollen Øst har over en stund samarbeidet med Nokas Skadedyrkontroll og vi ser at dette selskapet er riktig å gå tettere med i forhold til å øke veksten og innovativt når det kommer til teknologi og miljø. Så at Nokas Skadedyrkontroll, Norges største norskeide skadedyrselskap kommer inn som betydelig eier kommer til å gi oss mange fordeler.

Vi i Skadedyrkontrollen Øst ser frem til et videre godt samarbeid med Nokas Skadedyrkontroll og gleder oss til å dra nytte av deres erfaringer, arbeidsmetoder og resurser.  Samtidig vil vi tilføre lokal kompetanse som vi er sikre på vil gagne alle våre kunder.

Emil Blom Onshuus, daglig leder i Nokas Skadedyrkontroll har følgende kommentar om investeringen i Skadedyrkontroll Øst.

– Nokas Skadedyrkontroll  har spesialisert oss på jobber opp mot forsikringsselskaper og innen dette tjenesteområdet har vi hatt et tett samarbeid med Skadedyrkontrollen Øst som har håndtert deler av jobbene i Hedmark og Oppland. Skadedyrteknikerne i Skadedyrkontrollen Øst er interesserte- og stolte av yrket sitt og passer godt inn i det entusiastiske teamet som utgjør Nokas Skadedyrkontroll. Med denne investeringen posisjonerer vi oss ytterligere i fylkene Hedmark og Oppland.