Samarbeidsavtale med Tryg Forsikring

Nokas Skadedyrkontroll har nylig inngått en samarbeidsavtale med Tryg Forsikring og BBL Partner.
Vi skal de neste årene levere skadedyrtjenester til BBL borettslag forsikret hos Tryg Forsikring.

Tryg er det nest største skadeforsikringsselskapet i Norden med aktiviteter i Danmark, Sverige og Norge.
Selskapet leverer trygghet til mer enn 2,5 millioner privatpersoner og mer enn 140 000 virksomheter.

For mer informasjon om Tryg Forsikring. LES MER.

BBL Partner leverer tjenester til boligbyggelag. Selskapet er eid av 46 boligbyggelag fra Kristiansand i sør til Nordkapp i nord, og til sammen har BBL Partners eiere over 500 000 medlemmer.

For mer informasjon om BBL Partner. LES MER.