Sikkerhetsdatablader

Et sikkerhetsdatablad er det viktigste dokumentet man har for å sikre lovlig og trygg bruk av biocider. Det inneholder opplysninger om blant annet klassifisering, faremerking, førstehjelp, verneutstyr og avfallshåndtering.
Under vil du finne sikkerhetsdatablader på de mest brukte produktene Nokas Skadedyrkontroll benytter. Finner du ikke det aktuelle produktet her, så kan det søkes opp hos EcoOnline, Nordens største database for sikkerhetsdatablad.

Alle
  • Alle
  • Skjeggkre
advion-kakerlakk-ate-4-stk-30-g-krever-godkjenning-skadedyrbutikken

ADVION COCKROACH GEL

ADVION COCKROACH GEL