Skadedyrkontroll

Nokas Skadedyrkontroll tilbyr tjenester innen skadedyrkontroll og bekjempelse. Med vår nye løsning SAFE kan vi tilby teknologisk varslings- og detektorsystem for effektiv overvåking av mus- og rotteaktivitet hele døgnet.

Vår visjon er å trygge helse og verdier ved hjelp av mennesker og teknologi. Vårt fokus på forebyggende tiltak sikrer et trygt og sunt innemiljø, samt reduserer kostnader og problemer.

Vi leverer tjenester til private, bedrifter, borettslag, landbruk, offentlig sektor og offshore.

Forebygging

Skadedyrkontroll og risikoanalyse forebygger mot uønsket skade på bygninger, varelager og installasjoner. Med forebyggende tiltak reduseres svinn, øker ansattes trivsel, høynes hygienisk standard, samt at det gir dine kunder eller gjester muligheten til en tryggere handel.

Kompetanse

Våre autoriserte teknikere har utdannelse fra Folkehelseinstituttet, er alltid faglig oppdatert og mange er fremst i landet innen sine forskjellige fagfelt.

Erfaring har lært oss at det å forstå årsakene til skadedyrproblemer i kombinasjon med biologi og kunnskap, er viktig i utviklingen av et godt produkt og en effektiv bekjempelse.

Vi skal sikre at det i vår skadedyrbekjempelse blir benyttet midler og metoder som motvirker at skadedyr overfører smittsomme sykdommer eller andre helseproblemer hos mennesker. Vi vektlegger bekjempelsesmetoder som ikke medfører helse- og miljøskadelige virkninger.

Nokas Skadedyrkontroll har tillatelse fra Miljødirektoratet til felling av viltarter innendørs.

Tjenester

Vi har et bredt tjenestetilbud og benytter alltid metoder som er best tilpasset kundens virksomhetsart.

Alle våre tjenester har ett felles mål; å gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Skadedyrtjenester kan leveres enkeltvis eller sammen med andre tjenester i Nokas konsernet.

Andre tjenester i Nokas konsernet. LES MER.

Teknologi

Skadedyrbransjen er inne i en sterk utvikling mot mer avanserte metoder for forebygging og beskyttelse, muliggjort av elektronisk overvåking og feller. Skiftet har kommet naturlig på bakgrunn av nye nasjonale krav, samt etterspørsel etter giftfrie løsninger. Dette er et skifte som taler i favør av dedikerte selskaper som Nokas Skadedyrkontroll, med kompetanse og ressurser til å utvikle, standardisere og kommersialisere nye løsninger.