Fukt- og inneklima

Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi
eller annen overfølsomhet. Forekomsten av disse sykdommene øker og forskningsresultater viser
at årsakene til økningen i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer, utendørs og innendørs.

Også mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli syke av å oppholde seg i et dårlig
inneklima. Dette betyr at vi i årene som kommer må ha økt fokus på å sikre godt inneklima i norske
bygg for å forebygge sykdom og for at de som allerede er syke ikke skal få økte helseplager.

Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom
og plager hos mange mennesker, men personer med astma, allergi og andre overfølsomhets-
sykdommer er spesielt sårbare og kan få betydelige økte helseplager i bygg med dårlig inneklima.

Friske personer kan også få betydelige helseplager ved å oppholde seg over tid i bygg med
dårlig inneklima. Vanligst er plager som gjentakende luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet,
tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

Rens av ventilasjonsanlegg 
Alle ventilasjonsanlegg behøver jevnlig kanalrens og bør ha sitt faste tilsyn. Hensikten med kanalrensing,
renhold og vedlikehold er å sikre best mulig innemiljø ved at ventilasjonsanlegget fungerer mest mulig
effektivt og gir god luftutskiftning i alle rommene. Støv, fett og skitt blir fjernet og dette minsker også
faren for spredning ved brann.

Med en helt ny og revolusjonerende teknikk tilbyr Nokas Skadedyrkontroll robotstyrt innvendig
rehabilitering av alle typer kanaler og rør. Rask utføring gir lite nedetid og store besparelser
for driften. Hele prosessen blir dokumentert med video.

    
Styringspanel                                                                   JettyRobot i ventilasjonskanal 

Presentasjonsvideo av JettyRobot. SE HER. 

I vår servicepakke inngår en fullstendig fjerning av evt. skitt, støv, mugg, sopp og bakterier, samt
en gjennomgående rens av alle kanaler. Dette er viktig å utføre da denne typen renhold av ventilasjons-
kanaler kan være av stor betydning for ivaretakelse av barn og voksnes oppholdsmiljø.

Kanalrens bør utføres med intervaller på 5 til 7 år, eller etter behov. 

Fordeler med jevnlig kanalrens:

  • Betraktelig bedre inneklima
  • Rene luftkanaler øker utnyttelsesgraden
  • Økt utnyttelsesgrad gir bedre effekt og lavere energiforbruk
  • Høyere brannsikkerhet
  • Kontakt oss for mer om våre avtaler rundt kanalrens og rengjøring av ventilasjonsanlegg.

 

Nokas Skadedyrkontroll har inneklimaveiledere som gir råd og veiledning, kontakt oss på tlf. 333 10 000.

 


SAFE teknologisk varslingssystem

SAFE teknologisk varslingssystem

Med vår nye løsning SAFE kan vi tilby teknologisk varslings- og detektorsystem for effektiv overvåking av mus- og rotteaktivitet hele døgnet. I kombinasjon med vår erfaring og kunnskap om biologi kan vi forebygge, overvåke og sikre ditt bygg eller virksomhet mot skadedyr.

Les mer...

Rottebekjempelse i kloakksystemet

Miljøet er i hovedfokus når skadedyr skal bekjempes, også i kloakksystemet. RatTrap er en giftfri mekanisk felle til rotte-bekjempelse. Fellen er helautomatisk, avliver rotter og er rottesperre på samme tid. RatTrap kommuniserer direkte alle aktiviteter, herunder også overforsvømmelse.

Les mer...

Online rapporteringssystem

Online rapporteringssystem

Nokas Skadedyrkontroll har et unikt online rapportering- og analysesystem for våre kunder. Systemet er enkelt å bruke og gir deg rask tilgang til sanntidsinformasjon om skadedyraktivitet og tiltak. Med online system vil du som kunde alltid ha tilgang til de siste varslinger og rapporter.

Les mer...

Se alle produkter og tjenester Nokas tilbyr!

Les mer...