Fukt- og inneklima

Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi
eller annen overfølsomhet. Forekomsten av disse sykdommene øker og forskningsresultater viser
at årsakene til økningen i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer, utendørs og innendørs.

Også mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli syke av å oppholde seg i et dårlig
inneklima. Dette betyr at vi i årene som kommer må ha økt fokus på å sikre godt inneklima i norske
bygg for å forebygge sykdom og for at de som allerede er syke ikke skal få økte helseplager.

Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom
og plager hos mange mennesker, men personer med astma, allergi og andre overfølsomhets-
sykdommer er spesielt sårbare og kan få betydelige økte helseplager i bygg med dårlig inneklima.

Friske personer kan også få betydelige helseplager ved å oppholde seg over tid i bygg med
dårlig inneklima. Vanligst er plager som gjentakende luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet,
tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

 


SAFE teknologisk varslingssystem

SAFE teknologisk varslingssystem

Med vår nye løsning SAFE kan vi tilby teknologisk varslings- og detektorsystem for effektiv overvåking av mus- og rotteaktivitet hele døgnet. I kombinasjon med vår erfaring og kunnskap om biologi kan vi forebygge, overvåke og sikre ditt bygg eller virksomhet mot skadedyr.

Les mer...

Utleie av Reefer frysecontainere

Utleie av Reefer frysecontainere

Vi kan tilby utleie av 20`fot frysecontainere som går
ned til -40°C for behandling av skadedyr. I dag brukes
kombinasjoner av flere metoder for å utrydde veggedyr
med optimalt resultat. Dette inkludere i de fleste tilfeller
frys- og/eller varmebehandling. 

Les mer...

Online rapporteringssystem

Online rapporteringssystem

Nokas Skadedyrkontroll har et unikt online rapportering- og analysesystem for våre kunder. Systemet er enkelt å bruke og gir deg rask tilgang til sanntidsinformasjon om skadedyraktivitet og tiltak. Med online system vil du som kunde alltid ha tilgang til de siste varslinger og rapporter.

Les mer...

Se alle produkter og tjenester Nokas tilbyr!

Les mer...