Matvaretrygghet

Hva er Matvaretrygghet?

Matvaretrygghet er forbundet med visshet om at maten man spiser er trygg, og at det ikke medfører noen
helsemessig risiko å spise den. Alle virksomheter som selger, frembyr, transporterer, tilvirker eller oppbevarer
næringsmidler må kunne dokumentere hvordan dette gjøres på en forsvarlig, trygg og helsemessig måte.

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point, er et forebyggende sikkerhetssystem for å analysere matprosesser
i næringsmiddelvirksomheter. Systemet har fokus på identifisering av biologisk, kjemisk eller fysisk forurensing,
som kan ha innvirkning på matvaretryggheten, samt forebyggende tiltak som er nødvendige for å redusere og
kontrollere faren til et akseptabelt nivå. Sammen kartlegger vi kritiske punkter og lager gode rutiner og
systemer for å sikre trygg mat.

Hvorfor Nokas Matvaretrygghet?

Vi kjenner forskriftene og kan bistå din virksomhet med hele prosessen, fra du får levert råvarer, og helt til
dine kunder og gjester fornøyde går hjem. Nokas Matvaretrygghet har laget en innovativ løsning som alle
i din virksomhet med enkelhet kan bruke på enten web eller som en egen applikasjon. Vi tilbyr i tillegg en
rekke ekstra tjenester tilpasset Ik-Mat som elektronisk temperaturkontroll, avviksrapportering, hygienetester
og skadedyrkontroll. Våre næringsmiddelteknikere har bakgrunn fra næringsmiddelproduksjon og Mattilsynet.
De har i tillegg til spesialutdannelse og Mesterbrev, erfaring fra fiskeri, kjøttbransjen, hotell og restaurant.

 


SAFE teknologisk varslingssystem

SAFE teknologisk varslingssystem

Med vår nye løsning SAFE kan vi tilby teknologisk varslings- og detektorsystem for effektiv overvåking av mus- og rotteaktivitet hele døgnet. I kombinasjon med vår erfaring og kunnskap om biologi kan vi forebygge, overvåke og sikre ditt bygg eller virksomhet mot skadedyr.

Les mer...

Utleie av Reefer frysecontainere

Utleie av Reefer frysecontainere

Vi kan tilby utleie av 20`fot frysecontainere som går
ned til -40°C for behandling av skadedyr. I dag brukes
kombinasjoner av flere metoder for å utrydde veggedyr
med optimalt resultat. Dette inkludere i de fleste tilfeller
frys- og/eller varmebehandling. 

Les mer...

Online rapporteringssystem

Online rapporteringssystem

Nokas Skadedyrkontroll har et unikt online rapportering- og analysesystem for våre kunder. Systemet er enkelt å bruke og gir deg rask tilgang til sanntidsinformasjon om skadedyraktivitet og tiltak. Med online system vil du som kunde alltid ha tilgang til de siste varslinger og rapporter.

Les mer...

Se alle produkter og tjenester Nokas tilbyr!

Les mer...