Skadedyrkontroll

Nokas Skadedyrkontroll tilbyr tjenester innen skadedyrkontroll og bekjempelse. Med vår nye løsning SAFE
kan vi tilby teknologisk varslings- og detektorsystem for effektiv overvåking av mus- og rotteaktivitet hele
døgnet. Vår visjon er å trygge helse og verdier ved hjelp av mennesker og teknologi. Vårt fokus på
forebyggende tiltak sikrer et trygt og sunt innemiljø, samt reduserer kostnader og problemer.
Vi leverer tjenester til private, bedrifter, borettslag, landbruk, offentlig sektor og offshore.

Forebygging

Skadedyrkontroll og risikoanalyse forebygger mot uønsket skade på bygninger, varelager og installasjoner.
Med forebyggende tiltak reduseres svinn, øker ansattes trivsel, høynes hygienisk standard, samt at det gir
dine kunder eller gjester muligheten til en tryggere handel.

Kompetanse

Våre autoriserte teknikere har utdannelse fra Folkehelseinstituttet, er alltid faglig oppdatert og mange er fremst
i landet innen sine forkjellige fagfelt. Erfaring har lært oss at det å forstå årsakene til skadedyrproblemer i
kombinasjon med biologi og kunnskap, er viktig i utviklingen av et godt produkt og en effektiv bekjempelse.
Vi skal sikre at det i vår skadedyrbekjempelse blir benyttet midler og metoder som motvirker at skadedyr overfører
smittsomme sykdommer eller andre helseproblemer hos mennesker. Vi vektlegger bekjempelsesmetoder som
ikke medfører helse- og miljøskadelige virkninger. Nokas Skadedyrkontroll har tillatelse fra Miljødirektoratet til
felling av viltarter innendørs.

Tjenester

Vi har et bredt tjenestetilbud og benytter alltid metoder som er best tilpasset kundens virksomhetsart.
Alle våre tjenester har ett felles mål; å gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Skadedyrtjenester kan
leveres enkeltvis eller sammen med andre tjenester i Nokas konsernet.

Andre tjenester i Nokas konsernet. LES MER.

Teknologi

Skadedyrbransjen er inne i en sterk utvikling mot mer avanserte metoder for forebygging og beskyttelse, muliggjort
av elektronisk overvåking og feller. Skiftet har kommet naturlig på bakgrunn av nye nasjonale krav, samt etterspørsel
etter giftfrie løsninger. Dette er et skifte som taler i favør av dedikerte selskaper som Nokas Skadedyrkontroll,
med kompetanse og ressurser til å utvikle, standardisere og kommersialisere nye løsninger.

 


SAFE teknologisk varslingssystem

SAFE teknologisk varslingssystem

Med vår nye løsning SAFE kan vi tilby teknologisk varslings- og detektorsystem for effektiv overvåking av mus- og rotteaktivitet hele døgnet. I kombinasjon med vår erfaring og kunnskap om biologi kan vi forebygge, overvåke og sikre ditt bygg eller virksomhet mot skadedyr.

Les mer...

Rottebekjempelse i kloakksystemet

Miljøet er i hovedfokus når skadedyr skal bekjempes, også i kloakksystemet. RatTrap er en giftfri mekanisk felle til rotte-bekjempelse. Fellen er helautomatisk, avliver rotter og er rottesperre på samme tid. RatTrap kommuniserer direkte alle aktiviteter, herunder også overforsvømmelse.

Les mer...

Online rapporteringssystem

Online rapporteringssystem

Nokas Skadedyrkontroll har et unikt online rapportering- og analysesystem for våre kunder. Systemet er enkelt å bruke og gir deg rask tilgang til sanntidsinformasjon om skadedyraktivitet og tiltak. Med online system vil du som kunde alltid ha tilgang til de siste varslinger og rapporter.

Les mer...

Se alle produkter og tjenester Nokas tilbyr!

Les mer...