Tredobling av ansatte i Nokas Skadedyrkontroll

Med Nokas-konsernet inn på eiersiden, spiser det nye selskapet Nokas Skadedyrkontroll seg bit for bit inn i markedet. På et drøyt år har de gått fra 10 til 34 anatte på lønningslisten og flere skal det bli – for vekstambisjonene i kjent Nokas-stil høye.


Bilde fra venstre: Kenneth Ervik, Pål Wang og Emil Blom Onshuus

Nokas Skadedyrkontroll er et resultat av fusjon og sammenslåing av flere mindre skadedyrselskaper rundt i Norge. Nokas kjøpte seg opp 10% gjennom en rette emisjon og har opsjon på å øke andelen til 34% i 2019. I januar 2016 flyttet det nye selskapet inn i Nokas-bygget med 10 ansatte på lønningslisten. Nå drøye året etter har selskapet 34 ansatte og fortsetter å vokse.

– Mye har skjedd siden den gang, veksten er enorm og det har tatt helt av, sier nyansatt daglig leder Emil B. Onshuus i Nokas Skadedyrkontroll.

– Det har vært veldig gøy å være med å skape arbeidsplasser. Vi har fått på plass et team som er engasjert- og faglig dyktige, sier skadesjef Kenneth Ervik.

Markedet i dag domineres av aktører som Anticimex, Rentokil og Pelias. Enn så lenge ligger Nokas Skadedyrkontroll på en fjerdeplass, for målet er å ta bit for bit av markedet og bli landets ledende. De er allerede godt på vei, og har kontorer flere steder rundt om i landet. Synergieffekter med Nokas konsernet sin eksisterende kundebase har gitt selskapet vind i seilende.

Utdrag fra artikkel i Byavisen 10.05.2017.