Verdier

Nokas Skadedyrkontroll har fire verdier som er forankret i vår arbeidshverdag:

  • Handlekraft
  • Engasjement
  • Pålitelighet
  • Samarbeid

Disse verdiene skal være kjent for alle ansatte og skal være rettesnor for alt innen vår virksomhet.